TYT-AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı 2024

6
203164
TYT-AYT Matematik Konuları ve Soru Dağılımı 2020

AYT-TYT Matematik Konuları ve AYT-TYT Matematik Soru Dağılımı, tablo halinde ÖSYM verilerine göre sizin için derlendi. AYT-TYT Matematik Konuları ve AYT-TYT Matematik Soru Dağılımı bütün detaylarıyla burada. Özenle hazırlanan bu tabloları ve PDF çizelgesini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Konu listelerinin hemen ardında TYT ve AYT Matematik konularından çıkan soruların yıllara göre dağılımı belirtilmiştir.

Sayfanın en altında yer alan PDF çizelgelerini indirerek çalışmalarınızı planlayabilirsiniz.

Bu listelerin doğruluğu ve güvenilirliği, içeriğin yazarı olan Tunç Kurt’nın teminatı altındadır.

 1. 2024 TYT Matematik Konuları
 2. 2024 AYT Matematik Konuları
 3. 2022-2023 TYT Matematik Soru Dağılımı
 4. 2022-2023 AYT Matematik Soru Dağılımı
 5. TYT Matematik Konuları Analizi
 6. AYT Matematik Konuları Analizi
 7. TYT ve AYT Matematik Konuları PDF Çizelgeler (İndir!)

2024 TYT Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Tam Sayılarda İşlemler
 • Rasyonel ve Ondalık Sayılarda İşlemler
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Sayılar Teorisi
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Sayısal Mantık-Şekil Yeteneği-Örüntü Problemleri
 • Mantık
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar (TYT)
 • Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (TYT)
 • Veri Analizi – İstatistik

2024 AYT Matematik Konuları

 • Polinomlar (AYT)
 • 2. Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar
 • Karmaşık Sayılar
 • Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (AYT)
 • Logaritma
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Parabol
 • Eşitsizlikler
 • Trigonometri
 • Diziler
 • Limit
 • Türev
 • İntegral

2022 – 2023 TYT Matematik Soru Dağılımı

Konu Başlığı 2022 TYT 2023 TYT
Temel Kavramlar 3 2
Sayı Basamakları 1 1
Bölünebilme Kuralları 1 1
EBOB – EKOK
Rasyonel Sayılar 2 2
Basit Eşitsizlikler 1 3
Mutlak Değer 1 1
Üslü Sayılar 1 1
Köklü Sayılar 1 1
Çarpanlara Ayırma
Oran-Orantı 1 1
Denklem Çözme 1
Problemler 13 10
Mantık 1 1
Kümeler 1
Fonksiyonlar 1
Polinomlar
Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom 1 2
Veri Analizi – İstatistik 1 1
Geometri 10 10
TOPLAM 40 40

TYT matematik konularının yıllara göre soru dağılımı yukarıda verilmiştir. 2022 TYT’de ve 2023 TYT’de her bir TYT konusundan kaç soru geldiğini tablodan inceleyebilirsiniz.

2022 ve 2023 TYT’lerde hiç soru gelmemiş bir konunun önemsiz olduğu, çalışılmaması gerektiği sonucu çıkarılamaz.

2022 – 2023 AYT Matematik Soru Dağılımı

Konu Başlığı 2022 AYT 2023 AYT
Temel Kavramlar 2 4
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme 1
EBOB – EKOK 1
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler 1
Mutlak Değer 1
Üslü Sayılar 1
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma 1
Oran Orantı
Kümeler 1 1
Mantık 1 1
Fonksiyonlar 2 2
Polinomlar 1 2
2. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 2 2
Parabol 1
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık – Binom 3 3
Trigonometri 4 5
Karmaşık Sayılar
Logaritma 2 3
Diziler 1 2
Limit 2
Türev 4
İntegral 4
Geometri 9 8
TOPLAM 40 40

AYT matematik konularının yıllara göre soru dağılımı da aşağıda verilmiştir. 2022 AYT’de ve 2023 AYT’de her bir AYT konusundan kaç soru geldiği tablodan inceleyebilirsiniz.

2022 ve 2023 AYT’lerde hiç soru gelmemiş bir konunun önemsiz olduğu, çalışılmaması gerektiği sonucu çıkarılamaz.

TYT Matematik Konuları Analizi

Temel Kavramlar

Temel kavramlar matematiğin temel işlem adımlarını kapsar. Bu işlem adımlarında toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel konuların yanı sıra teklik, çiftlik kavramı, matematiksel terimlerin kavramlar topluluğudur. Konudan ve işlemlerden ziyade bu bir matematiksel kültürdür. Eğer bu kısımlarda eksiklik hissederseniz matematik kaynak incelemeleri yazımızda yer verdiğimiz kolay düzeydeki kaynakları kullanabilirsiniz.

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Yok

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Tam Sayılarda İşlemler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Rasyonel ve Ondalık Sayılarda İşlemler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

1. Dereceden Denklemler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Üslü Sayılar

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Köklü Sayılar

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Rasyonel Sayılar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Mutlak Değer

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Köklü Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Basit Eşitsizlikler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Çarpanlara Ayırma

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • 1. Dereceden Denklemler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Sayılar Teorisi

 • Temel Sayısal İşlemler
 • Teklik – Çiftlik Kavramı
 • Basamak Analizi
 • Faktöriyel ve Asal Sayı Kavramı
 • Asal Sayı ve Tam Bölen Adetleri
 • Dört İşlem Becerisi
 • Bölünebilme Konuları
 • Sayı Tanımlama Soruları
 • OBEB – OKEK
 • Ardışık Sayılar
 • Şekiller ve Görsel Mantık Soruları

Burada verdiğimiz alt başlıkları başka bir başlık altında incelemiyoruz. Bu konuları bir bütün olarak öğrenmeye özen gösteriniz.

Size sıfırdan başlayan bir öğrencinin takip etmesi gereken sıralamayı sunuyoruz. Ancak Sayılar Teorisi konusu Temel Kavramlar konusunu da kapsamaktadır. Bu sebeple Temel kavramlar ve Sayılar Teorisi konularını bir bütün olarak düşününüz. İsterseniz Rasyonel ve Ondalık Sayılarda İşlemler konusundan sonra bu konuya eğilmeniz de uygundur.

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Oran-Orantı

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Basit Eşitsizlikler
 • Çarpanlara Ayırma
 • Sayılar Teorisi

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Problemler

 • Sayı Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Kâr-Zarar Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • İşçi Problemleri
Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar Teorisi
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Rasyonel Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlikler, Oran-Orantı

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Sayısal Mantık, Şekil Yeteneği, Örüntü Problemleri

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Oran-Orantı

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Mantık

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Kümeler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Kartezyen Çarpım

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Fonksiyonlar

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Kartezyen Çarpım
 • Kümeler
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Çarpanlara Ayırma

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Polinomlar (TYT)

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar, Fonksiyon
 • 1. Derece Denklemler
 • 2. Derece Denklemler
 • Üslü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (TYT)

Bu konular bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu konulardaki soruların çözümü verilen diğer konulara da bağlıdır. O yüzden tek başlık altında veriyoruz. TYT ve AYT için tek bir konu olarak düşünülebilir.

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Kümeler
 • Mantık
 • Sayılar Teorisi

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Veri Analizi – İstatistik

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

AYT Matematik Konuları Analizi

Polinomlar (AYT)

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Fonksiyonlar
 • Üslü Sayılar
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Çarpanlara Ayırma

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

2. Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Fonksiyonlar
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Üslü, Köklü Sayılar
 • Rasyonel Sayılarda İşlemler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Karmaşık Sayılar

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Rasyonel Sayılar
 • Fonksiyonlar
 • 1. dereceden denklemler
 • 2. dereceden denklemler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Olasılık, Permütasyon, Kombinasyon, Binom (AYT)

Bu konular bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu konulardaki soruların çözümü verilen diğer konulara da bağlıdır. O yüzden tek başlık altında veriyoruz. TYT ve AYT için tek bir konu olarak düşünülebilir.

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlikler
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Logaritma

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Logaritma

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Fonksiyonlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Özel Tanımlı Fonksiyonlar*

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Rasyonel Sayılar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Basit Eşitsizlikler
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Logaritma

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Parabol

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Fonksiyonlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Rasyonel Sayılar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Eşitsizlikler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Trigonometri

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Rasyonel Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Fonksiyonlar
 • Eşitsizlikler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Diziler

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Fonksiyonlar
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • 1. Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlikler

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Limit*

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

Türev*

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Limit

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

İntegral*

Zorluk
Uzunluk

Bu konudan önce tamamlanması gereken konular?

 • Temel Kavramlar
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Mutlak Değer
 • 1. Dereceden Denklemler
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Diziler
 • Özel Tanımlı Fonksiyonlar
 • Limit
 • Türev

Bu sayfayı oylayın!

341 puan

Olumlu
Olumsuz

*ÖTF-Limit-Türev-İntegral

Bu konular birbirleriyle zincirler gibi bağlantılıdır. İntegrali güzel bir şekilde anlamak için diziler ve türevin anlaşılması gerekmektedir. Diziler ve türev konusu ise limit üzerinden tanımlanır ve kullanılır. Bu sebepten ötürü türevi iyi anlayabilmek için limiti, limit için ise ÖTF’ye çok iyi hâkim olmalısınız. ÖTF içinde ilk başta tanımladığımız temel kavramlar kısımları burada devreye girmektedir.

Sonuç

Matematikteki konular birbirleriyle gördüğünüz gibi güzel bir ahenk içinde bağlantılıdır. Bu yüzden konularınızı çalışırken eksiksiz ve ileride bu konulara ihtiyaç duyacağınız bilinciyle çalışmanız size büyük bir artı katacaktır. Bu yüzden konu ayrımı yapmadan, konular arasındaki bağlantıları daima kendiniz bulmaya çalışarak çalışmalarınıza devam etmenizi tavsiye ediyoruz.

TYT ve AYT Matematik Konu Takip Çizelgesi PDF’leri

Konu Takip Çizelgesi
Çizelgedeki yıldızları bu şekilde doldurabilirsiniz.

Aşağıdaki çizelgelerde TYT ve AYT matematik konuları eksiksiz bir şekilde bulunmaktadır. Size düşen bu listelerin çıktısını almak dosyanızda ya da panonuzda bu çizelge için bir yer açmak.

TYT ve AYT matematik konuları çizelgede MEB müfredatında yer alan sırada verildi.

Çizelgenin kullanımı ise oldukça basit. Her konunun yanında 3 adet boş yıldız bulunuyor. Yıldızları şöyle bir mantıkla doldurabilirsiniz:

0 yıldız: Konuya herhangi bir başlangıç yapmadım.

1 yıldız: Konu anlatımını çalıştım ancak hala eksiklerim var.

2 yıldız: Konu anlatımını tamamladım ancak soru çözerek pekiştirmeliyim.

3 yıldız: Konuyu tamamladım ve iyice oturttum.

Renkli PDF

Siyah Beyaz PDF

Bu sayfayı oylayın!

341 puan
Olumlu Olumsuz
Bildir
6 Yorum
En Yeni
En Eski En Çok Oylanan
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Ömer

Geometri dersi içinde gelse çok iyi olur

penda

geometri versiyonunu da ekleyebilir misiniz

osman

Sayılar teorisi ne oluyor

Selim

Çok güzel hazırlayan Tunç hocama paylaşan Ertan Sinan Sahin reise çok teşekkür ederim

ahmet

zorluk yerine kolaylığı göstermeniz daha iyi olur ne kadar yeşil o kadar iyi diyebiliriz

muıhammet aktürk

aynı şey oluyor 4mq