2022 KPSS Ortaöğretim Konuları ve Soru Dağılımları

0
207755
ösym sınav yeri

KPSS ortaöğretim sınavları çift yıllarda olmak üzere her iki yılda bir yapılır. Aday kişinin sınavdan aldığı puan iki yıl süreyle geçerlidir. İki yıl sonunda yapılan yeni sınav gerçekleştirildiğinde önceki sınavdan alınan puan geçerliliğini kaybeder.

KPSS Ortaöğretim kaç soru, kaç dakika?

Lise mezunu adaylar bu sınavda toplamda 120 soru ile karşılaşırlar. 60 soru Genel Yetenek, 60 soru Genel Kültür alanındandır. Adaylara 120 soru için verilen süre ise 130 dakikadır.

Genel Yetenek alanı kendi içinde Türkçe ve matematik-geometri olarak ayrılır. Genel Kültür alanı ise kendi içinde tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler olmak üzere 4’e ayrılır. Bu yazımızda KPSS ortaöğretim konu başlıklarını ve dağılımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

2022 KPSS Ortaöğretim Türkçe konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Türkçe alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Sözcükte Anlam
 • Deyimler – Atasözleri
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Anlam
 • Paragrafta Anlatım
 • Ses Bilgisi
 • Yapı Bilgisi
 • İsim (Ad)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Zamir (Adıl)
 • Zarf (Belirteç)
 • Edat (İlgeç)
 • Bağlaç
 • Fiil (Eylem)
 • Fiilde Çatı
 • Fiilimsiler (Eylemsiler)
 • Ek Fiil
 • Cümle Türleri
 • Cümlenin Ögeleri
 • Söz Öbekleri
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık

2022 KPSS Ortaöğretim matematik konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme-Bölünebilme
 • EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalık Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Kartezyen Çarpım
 • Bağıntı
 • Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Tablo-Grafik Okuma
 • Daire-Sütun Grafiği

2022 KPSS Ortaöğretim geometri konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Matematik-Geometri alanında toplamda 30 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Geometrik Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı-Kenar Bağıntıları
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Çokgenler
 • Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2022 KPSS Ortaöğretim tarih konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Tarih alanında toplamda 27 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Duraklama, Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı
 • ve 2. Balkan Savaşları
 • Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

2022 KPSS ortaöğretim coğrafya konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim coğrafya alanında toplamda 18 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’nin Fiziki Özellikleri
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’de Tarım ve Hayvancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi ve Endüstri
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Bölgeler Coğrafyası

2022 KPSS ortaöğretim vatandaşlık konu başlıkları ve soru dağılımı

KPSS ortaöğretim Vatandaşlık alanında toplamda 9 soru sorulmaktadır ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

 • Temel Hukuk Kavramları
 • Anayasal Kavramlar
 • Türk Anayasa Tarihi
 • Temel Hak ve Ödevler
 • Yasama
 • Yürütme
 • Yargı
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Örgütler

2022 KPSS ortaöğretim güncel bilgiler

KPSS ortaöğretim Güncel Bilgiler alanında toplamda 6 soru sorulmaktadır. Bu alanda adaylara Türkiye ve Dünya’da gelişen olaylar hakkında sorular yöneltilir.

Bu sayfayı oylayın!

518 puan
Olumlu Olumsuz
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör