Polis Nasıl Olunur?

0
2779
Polis Nasıl Olunur?

Polis Nasıl Olunur?

Bu yazımızda polis, bekçi, polis özel harekât, sivil polis, yunus polis, komiser nasıl olunur ve gereken şartlar nelerdir sorularının cevaplarını sizler için derledim. Yazımızda Kariyer.net ve Polis Akademisi sitelerinden faydalandım.

Polis nasıl olunur?

Polis olmak için 3 farklı eğitim kurumu bulunuyor. Bunlardan ilki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM), ikincisi Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO), sonuncusu ise Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM). Aşağıdaki tabloda bu kurumlara giriş yöntemi, eğitim süreleri, mezuniyet sonrası unvan gibi bilgileri özet niteliğinde bulabilirsiniz.

Kurum Adı Eğitim Durumu Sınav Adı Eğitim süresi Mezuniyet sonrası unvan
PMYO En az lise mezunu TYT 2 yıl Polis Memuru
POMEM Ön lisans veya lisans mezunu KPSS 6 ay Polis Memuru
PAEM Lisans mezunu KPSS 11 ay Komiser Yardımcısı

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) mezunu olarak polis olmak

İlk olarak POMEM ile yazımıza başlayacağız. 6 aylık bir eğitim sonucu polis memuru olarak mezun olacağınız POMEM’e başvurabilmek için bazı şartları sağlamalısınız.

POMEM’e başvurabilmek için gereken koşullar

 • Ön lisans veya lisans mezunu olmak
 • Ön lisans mezunuysanız KPSS’de P93 puan türünde 65, lisans mezunuysanız P3 puan türünde 60 puan almak
 • 30 yaşından gün almamış olmak
 • Kadınlarda 1,62 erkeklerde 1,67 cm’den uzun olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18-27 arasında olması

PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) mezunu olarak polis olmak

Polis olmak için diğer yöntem Polis Meslek Yüksek Okulları’na (PMYO) girmektir. Burada görülen 2 yıllık eğitimin ardından polis memuru olarak mezun olunur. Polis Meslek Yüksek Okulları’na girmek için gereken birtakım koşullar vardır.

PMYO’ya başvurabilmek için gereken koşullar

 • En az lise mezunu olmak
 • 18 yaşından büyük, 26 yaşından gün almamış olmak
 • TYT sınavına girmiş olmak
 • Kadınlarda 1,62 erkeklerde 1,67 cm’den uzun olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18-27 arasında olması
 • PAEM (Polis Amirleri Eğitim Merkezi) mezunu olarak polis olmak

Polis olmak için son yöntem ise Polis Amirleri Eğitim Merkezi’nde (PAEM) 11 aylık eğitimi tamamlayıp komiser yardımcısı olarak mezun olmak. Diğerlerinden farklı olarak PAEM’in eğitim yeri yalnızca Ankara’dadır. PMYO ve POMEM’de olduğu gibi PAEM’e girmek için de bazı şartları sağlamak gerekiyor.

PAEM’e başvurabilmek için gereken koşullar

 • Lisans yani 4 yıllık üniversite mezunu olmak
 • KPSS’de P3 puan türünde en az 70 almak
 • 30 yaşından gün almamış olmak
 • Kadınlarda 1,62 erkeklerde 1,67 cm’den uzun olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18-27 arasında olması

Polis olmak isteyenlerin merak ettikleri

Polis nasıl olunur sorusunun yanı sıra can ve mal güvenliğini korumakla sorumlu bekçilik, PÖH, sivil polislik, yunus polislik, komiserlik de merak edilen meslekler arasında. Bu yüzden bu yazımızda bu mesleklerle ilgili bilgilere de yer verdik.

Bekçi nasıl olunur?

Bekçi olmak için öncelikle üç aşamalı bir sınava girilir. Sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik bölümlerinden oluşur. Yazılı bölümde Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür soruları sorulur. Yazılı kısımdan en az 50 puan aldıktan sonra fiziki yeterlilik sınavına girilir. Bu bölümden ise 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Son aşama ise sözlü bölümdür. Adaylar beş kategori üzerinden sınanır. Bu kategoriler; konu hakkında bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, özgüven, ifade yeteneği ve beden dili kullanımıdır. Her bir kategori 20 puandır. Adayın bu bölümden en az 70 puan alması gerekir.

Aday bu üç bölümlük sınava girdikten sonra aldığı tüm puanlar belirli katsayılarla çarpılır. Yazılı ve fiziki puanın %25’i, sözlü kısmın ise %50’si alınır. Bu puanlar hesaplandıktan sonra sınavı kazananların bir listesi yapılır. Listedeki isimlerin arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları yapılır. Bu aşamayı da başarıyla geçen adaylardan sağlık raporu istenir.

Bekçi olmanın şartları

 • Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak
 • Türk vatandaşı olmak
 • 18-30 yaş arasında olmak
 • Askerlik hizmetini tamamlamış olmak
 • Terör örgütlerine ve faaliyetlerine katılmamış olmak
 • Sağlık sorunları dışında polislikten çıkarılmamış olmak
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
 • Silah taşımada hukuki bir engel barındırmamak
 • Kamu haklarından mahrum olmamak
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak
 • Toplumda kötü şöhrete sahip olmamak
 • En az 1,67 boyunda olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması
 • Başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
 • Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlü olmamak

Polis Özel Harekât nasıl olunur?

Polis özel harekât olmak için emniyet teşkilatından olmak gerekir. Polis Özel Harekât olmak isteyen adayların POMEM yani Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi ya da mezunu olması gerekir. Eğitimine devam eden öğrenciler tercihlerine Polis Özel Harekât olmak istediğini belirtebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan polisler de kadro değiştirme talebinde bulunarak PÖH kadrosuna geçebilirler.

Özel harekât polisi olmak için başvuru yapan adaylar iki sınava girerler. Bu sınavların ilki fiziki yeterlilik sınavı, ikincisi de sözlü sınavdır. Polis Özel Harekât olabilmek için bu iki sınavda da başarılı olmak gerekir. Sınavlar Polis Meslek Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenir.

PÖH olmanın şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 28 yaşından gün almamış olmak
 • Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak
 • Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
 • Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile ilgili tedavi görmüyor olmak
 • Daha önce polislikten atılmamış olmak

Sivil Polis nasıl olunur?

Sivil polis olmak için öncelikle polis olmak gerekir. Bunun için ilk olarak YKS’ye (TYT-AYT) girilir. YKS sınavında barajı geçmiş, istenilen kriterleri ve sağlık yeterliliğini karşılayan adaylar Polis Akademisi’ne alınırlar. Burada gördükleri eğitimin ardından POMEM ya da PMYO’dan mezun olan polis memurları atandığı görev ve birim yerlerine sivil polis olma taleplerini iletirler. Birimde sivil polis ihtiyacının olması durumunda kişi görevine sivil polis olarak devam eder.

Sivil Polis olma şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18-30 yaş arasında olmak
 • Lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak
 • Yurt dışında okumuş kişiler için denklik
 • Erkeklerde 1,67 kadınlarda 1,62 cm’den uzun olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması
 • Sağlık yönetmeliği şartlarına uygun olmak
 • Silah taşınmasına engel olacak suç işlememiş olmak

Yunus Polis nasıl olunur?

Yunus polis olmak için de sivil polislikte olduğu gibi önce polis olunması gerekir. Bunun için de POMEM ya da PMYO mezunu olunmalıdır. Mülakatları başarıyla tamamlayanlar yunus polis olabilir. Mülakatı geçtikten sonra birkaç ay temel ve pratik konularda eğitim alınır. Aynı esnada kişiye motosiklet eğitimi de verilir. Tüm eğitimleri tamamlayan adaylar son bir sınava daha girdikten sonra atandıkları birimde çalışmaya başlarlar.

Yunus Polis olma şartları

 • POMEM ya da PMYO mezunu olmak
 • 28 yaşından küçük olmak
 • Erkeklerde 1,75 kadınlarda 1,70’ten uzun olmak
 • Motosiklet sürmek için gereken fiziksel özellikleri karşılamak

Komiser nasıl olunur?

Komiser olmak için birden fazla yol vardır.

1. Polis memuru olup sonradan komiser olunabilir:

Göreve polis olarak başlayanlar komiser olabilirler. POMEM ya da PMYO mezunları göreve polis memuru olarak başlarlar. Komiser olmak için polis olduktan sonra gerekli eğitimleri tamamlamaları gerekir.

PMYO mezunları ön lisans mezunu kabul edilmektedir. Komiser olmak için lisans mezunu olmak zorunludur. Bu yüzden PMYO mezunları komiser olmak için öncelikle lisans eğitimin tamamlamalıdır. Bir lisans bölümüne girmek için DGS’ye veya YKS’ye girebilirler. Lisans eğitimin tamamladıktan sonra PAEM Meslek İçi Komiser Yardımcılığı sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olunması durumunda fiziksel yeterlilik sınavına ve mülakatlara girerler. PAEM’e kabul edilirler. Buradan komiser yardımcısı olarak mezun olduktan sonra, alınan terfilerle komiser olurlar.

POMEM mezunları için de benzer bir süreç vardır. POMEM’den mezun olarak polis olanlar lisans mezunu olma şartını taşıyorlarsa PAEM Meslek İçi Komiser Yardımcılığı sınavına girebilirler.

2. Komiser yardımcısı olarak göreve başlanabilir:

Diğer yol ise PAEM yani Polis Amirleri Eğitim Merkezi’ne meslek dışından giriş yapmaktır. Bunun için de herhangi bir lisans programından mezun olup PAEM’e başvurmak gerekir. Çeşitli sınavlardan geçip eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar komiser yardımcısı olarak mesleklerine başlarlar. Sonraki süreçte beklenen şartları sağlayınca terfi alırlar ve komiser olurlar.

Komiser olma şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans mezunu olmak
 • KPSS’ye girip P3 puan türünde en az 70 puan almak
 • Gereken sağlık şartlarına sahip olmak
 • Fiziksel yapının uygun olması
 • Kadınlarda 1,62 erkeklerde 1,67 cm’den uzun olmak
 • Vücut kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması

 

Bu sayfayı oylayın!

Önceki İçerikCümlenin Ögeleri Nedir? Cümlenin Ögeleri Konu Anlatımı
Sonraki İçerikDoktor Nasıl Olunur?
Damlanur Yağdı
2020 yılında Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi’nden okul birinciliği ile mezun oldu. 2019 yılında katıldığı ODTÜ Yaz Kampı ile dünyası değişti. Şimdiyse ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği hazırlık öğrencisi. Henüz yolun çok başında. Sınava hazırlanan öğrencilere kendi deneyimlerinden faydalanarak yardımcı olabileceğine dair inancıysa tam. Boş zamanlarında yeni diller öğrenmekten ve yepyeni şarkılar keşfetmekten hoşlanıyor. Bunların yanı sıra amatör olarak gitar çalmak ve şarkı söylemek en büyük tutkularından.
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör