Türk-Alman Üniversitesinden Mezun Olmanın Avantajları

1
22482
Türk-Alman Üniversitesinden Mezun Olmanın Avantajları
Kaynak: tau.edu.tr

Merhaba, ben Burak Saldıroğlu. Türk-Alman Üniversitesi’nin ilk dönem öğrencilerindenim. Geçtiğimiz sene Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmaya başladım. Bu yazıda başta Hukuk Fakültesi olmak üzere Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olmanın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedeceğim.

Türk-Alman Üniversitesi 2010 yılında kuruldu ve ilk öğrencilerini 2013 yılında aldı. Lisans eğitiminin yanı sıra hazırlık eğitimi de zorunlu olduğu için çok fazla mezun verilmedi. 2017 yılında Türk-Alman Üniversitesi’nin ilk mezunları yalnızca 6 kişiydi. Benim mezun olduğum sene yaklaşık 100 kişi mezun olduk ve toplamda henüz 150 civarı kişi mezun olmuş durumda. Bu sene mezun olacaklarla birlikte bu sayının en az iki katına çıkması bekleniyor. Fakat üniversitenin kuruluşundan bu yana bir kitle üniversitesi değil de araştırma üniversitesi olması istendiği için, mezun sayısından ziyade eğitimin ve mezunların niteliğine önem verilmiştir. Şu anda mezunların çoğunun istediği koşullarda kariyerlerine devam etmekte olduğunu söyleyebilirim. Mezunlardan da aldığım yorumlarla birlikte başlıklar halinde Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olmanın avantajlarını sıralayabilirim:

Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri

Eğitim kalitesi kariyer için önemli mi?

Henüz genç bir üniversite olmasından ötürü bazen eğitim konusunda sıkıntılar yaşansa da, Türk-Alman Üniversitesi eğitim konusunda gerek hazırlık eğitimi gerekse lisans eğitimi olarak benzer üniversitelere göre çok daha avantajlı bir durumda gözüküyor.

Öncelikle Almanca hazırlık konusunda kaliteli bir eğitim olduğunu söylemek isterim. Her sene çok fazla insanın hazırlıkta “başarısız” olması ilk başta bizi yanıltabilir. Fakat Almancayı bu seviyede öğretmek ve öğrenmeye çalışmak oldukça zor bir iş. Başarısız sözcüğünü tırnak içinde yazmamın sebebi ise, Alman tarafının da haklı olarak bir senede hazırlığı geçememeyi başarısızlık olarak görmemesi ve Almancanın bu seviyede bir senede öğrenilmesinin kolay olmadığını daha öncelerde vurgulamış olmasıdır. Ben de hazırlıkta ilk sene kalmış birisi olarak söyleyebilirim ki, hazırlığı bir senede geçmek için gerçekten büyük bir emek harcamak gerekiyor. Bir dil, en kolay maruz kalınarak öğrenilir ve hazırlık eğitiminde Alman ve Türk hocalar interaktif olarak öğrencileri olabildiğince bu dile maruz bırakarak öğretmeye çalışıyorlar. Yeterince emek harcandığı takdirde gerçekten Almancayı iyi biliyor olarak ve TestDAF sınavını da başarıyla geçerek uluslararası geçerliliği olan bir dil belgesiyle lisans eğitimine geçilebiliyor. Eğer öğrenci tarafından başarı koşulları sağlanırsa da Almanya’ya burslu olarak dil kursuna gönderilip, pratik yapma imkanı sağlanıyor.

Hazırlık ve lisans eğitiminde olabildiğince az mevcutlu sınıflarda derslerin işlenmesi sağlanıyor. Böylece verilen eğitimin niteliği artıyor. Derslere devam zorunluluğunun her bölümde (Hukuk dahil) olması ise, öğrencilerin dersleri düzenli takip etmesini sağlıyor. Dersi takip etmek önemli, çünkü kitaplarda veya makalelerde olmayan birçok pratik hayat tecrübesi ve karşılaştırılması sınıfta hoca tarafından anlatılabiliyor. Özellikle lisans hayatına yeni geçenlerin yaşayabileceği bir sıkıntı olan öğrenmeyi öğrenmek ise ancak dersleri takip ederek başarılabilir.

Lisans eğitimleri Türkiye’den ve Almanya’dan çok sayıda hatırı sayılır akademisyen tarafından veriliyor. Alman ekolü sayesinde farklı bakış açıları kazanılabiliyor. Burada özellikle Hukuk Fakültesi’nin lisans eğitiminin kalitesinden söz etmek istiyorum. Hem Türk hem de Alman akademisyenler çoğunlukla alanında önde gelen insanlar. Dolayısıyla mesleğinize en iyi şekilde hazırlanma imkanını buluyorsunuz. Başarılı bir kariyer için birçok parametre olmasına rağmen, şüphesiz en önemlisi donanımlı ve alanında iyi eğitim almış biri olmaktır.

Böylesine nitelikli bir eğitim almak da kariyer basamaklarını hızla tırmanmanızı sağlayacaktır. İletişimde olduğum mezunlarımızdan duyduğum kadarıyla, Türk-Alman Üniversitesi’nde okumanın onlar için fark yarattığını söylüyorlar.

Türk-Alman Üniversitesi’nde iyi bir “network” kurabilir miyim?

Türk-Alman Üniversitesi çok köklü bir üniversite olmamasına rağmen, güçlü partnerleri ile iyi bir bağlantı ağı oluşturmaktadır. Partnerleri okulun resmi internet sitesinden bulabilirsiniz. Sanayi dünyasından partnerlerle sene içinde yapılan ortak çalışmalar ile ilişkiler güçlendiriliyor, öğrenciler için de iş ve staj imkanları yaratılıyor. Sene içinde çok sayıda konferans, seminer, toplantı ile sanayi & üniversite iş birliği sağlanıyor. Pratiği anlatmak adına Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde partner şirketlerden yöneticiler tarafından dersler veriliyor. Bazı dersler kapsamında partner şirketlerde sunumlar yapılarak, öğrencinin iş hayatına daha yakın olması sağlanıyor. İyi bir bağlantı ağı kurmak öğrencinin kendi yetisi olmasına rağmen, üniversite bu konuda oldukça kapı açabiliyor, fırsat sunabiliyor. Şirket yöneticileriyle, sanayiden ve iş dünyasından kişilerle bir araya gelme fırsatı sunuyor. Birçok mezunumuzun da bu dersler, konferanslar sayesinde staj programlarına dahil olduklarını ve başarılı bir staj sürecini atlattıktan sonra da staj yaptıkları şirketlerde işe başladıklarını söyleyebilirim. Dolayısıyla Türk-Alman Üniversitesi’nin güçlü bir “network”ü olduğunu söyleyebilirim.

Geçtiğimiz sene kurulan üniversitenin Endüstri İlişkileri Ofisi ise, tamamen üniversite ve iş dünyası ilişkileri üzerine çalışıp, bunu geliştirmeyi amaçlıyor. Bu ofis de mezunlar için iyi bir kariyer oluşturmak adına gerekli çalışmaları yapıp, partner ağını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yine geçtiğimiz sene kurulan ve benim de yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (TAÜMED) de dernek ve iş dünyası ilişkilerini geliştirerek her bir mezunun kendisi için en iyi kariyer hedefine ulaşması için çalışıyor. TAÜMED bünyesinde de gerek iş dünyası ile gerekse mezunlar arasında iyi bir bağlantı ağı oluşturulması amaçlanıyor.

Mezunlar için Almanca öğrenmek faydalı mı?

Türk-Alman Üniversitesi’nde Hukuk ve Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümleri haricinde eğitim dili Almanca’dır. Saydığım bölümlerde ise derslerin en az %30’u Almanca olarak veriliyor. Bunun sonucu olarak öğrenciler en az bir yabancı dil bilerek mezun oluyor. Fakat burada bir avantaja değinmek gerekir: hazırlıkta Almanca öğrenildikten sonra, bölümde alınan derslerle birlikte mesleki ve teknik Almanca konusunda da yetkin olunuyor. Bu da Türkiye’de eşine çok rastlanılmayan bir fırsat yaratıyor. Normalde mesleki yabancı dil öğrenmek için çok fazla para ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olmak, ister istemez size böyle bir avantaj sağlıyor. Ekstra zaman ve para harcamadan mesleki anlamda yabancı dil bilgisiyle mezun olabiliyorsunuz. Almancanın yanında B2 seviyesine kadar da İngilizce eğitimi veriliyor. Bildiğim kadarıyla İngilizce normal müfredatta yalnızca yabancı dil olarak verilirken, bazı fakülteler workshop ve ek kurslarla mesleki anlamda İngilizce eğitimi de veriyor.Türk Alman ÜniversitesiKütüphane

Genel Almanca, mesleki Almanca ve genel İngilizce öğrendik ama Türkiye’de yaşıyoruz. Bunun bize ne gibi faydası olacak? Almanya ülkemize en büyük yatırım yapan dış yatırımcı ülkeler arasında bulunuyor. Dolayısıyla on bine yakın Alman yatırımcı şirketin Türkiye’de kalifiye çalışana ihtiyaç duyduğunda, Türk-Alman Üniversitesi mezunları onlar için en iyi tercihlerden birisi olacak. Zira kendi dillerinde anlaşabilecekleri ve çalıştığı alanda Alman ve Türk sistemlerini bilen kişilerle muhatap olabilecekler. Bunu bir mezun olarak somut bir şekilde anlatmak gerekirse, Mühendislik Fakültesi’nden çok sayıda mezun verdik ve mezunlarımızın birçoğu hemen hepimizin bildiği büyük Alman şirketlerinde iyi pozisyonlarda işe başladılar. Almanca bilen ve Almanya’daki partnerlerle mesleki bir şekilde Almanca konuşabilen çalışanlar Mercedes, Bosch, Siemens gibi şirketlerde kendilerine yer bulmakta zorlanmayacaklardır.

Mühendisler gibi İşletme ve İktisat Bölümlerinde okuyanlar yine aynı şirketlerde kendileri ile ilgili departmanlarda yeterince iş imkanı bulabildiler. Peki hukukçular için Almanca ne işe yarayacak? Ben de bu konuya lisans hayatım boyunca şüpheyle yaklaşıyordum. Tek bildiğim akademisyen olmak isteyenler için Almanca kaynakları ana dilinde okuyabilme, Karşılaştırmalı Hukuk ile ilgili araştırma yapabilme fırsatı idi. Türk Hukuku, Alman Hukuku’ndan çok fazla etkilenmiş durumda. Dolayısıyla kullandığımız, uyguladığımız kanunların, hukuk normlarının temelinin ne olduğunu, nereden geldiğini anlamak, buna göre yorumlayabilmek çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bir avukat olarak işimiz kanunlarla olduğu için kanunları doğru anlayabilmek oldukça önemli ve bu noktada da kanunların kaynağını anlayabilmek, aydınlanma yolunda oldukça yardımcı oluyor. Dolayısıyla her şeyden önce, bir Hukuk Fakültesi mezununa teknik anlamda Almanca ve Alman Hukuku bilgisi farklı bakış açıları kazandırıyor. Bununla birlikte, mesleğe başladıktan sonra yabancı bir hukuka hakimiyet ve yabancı dil olarak Almanca ve İngilizce biliyor olmak bir saygınlık kazandırıyor. Yabancı dil bilen avukat sayısı hala çok fazla değil. Bunun sonucu olarak da dil bilmek sizi meslektaşlarınız arasında bir adım öne çıkaracaktır.

Yurt dışında kariyer planlayabilir miyim?

Gerek Türk-Alman Üniversitesi’nde okurken, gerekse mezun olduktan sonra yurt dışında kariyerinize devam etme avantajınız oluyor. Üniversitede iki örneği de görebiliyoruz. Fakat tahmin ediyorum ki, öğrenciyken yurt dışında kariyer için adım atmak daha az zahmetli olacaktır. Lisans eğitiminin ilk yıllarında artık yurt dışında yaşamayı düşünüyorsanız, partner üniversitelere veya herhangi bir üniversiteye başvurarak bölümünüzün oradaki karşılığı olan bölümü okuyabilirsiniz. Türk-Alman Üniversitesi’nde okumanın özellikle Almanya’daki partner üniversiteler için avantajı büyük, çünkü partner üniversitelerin üniversitemizde temsilcileri bulunuyor. Yeterli ve detaylı bilgiyi onlardan alabiliyorsunuz, size yol gösterebiliyorlar. Almanya’da okumak ve yaşamak adına yeterli desteği görebiliyorsunuz.

Mezun olduktan sonra ise, Almanya’da faaliyet gösteren şirketlere başvurup, kabul aldığınız takdirde, kariyerinize orada devam edebilirsiniz. Üniversitemizden bunu yapan mezunlarımız var ve Türk-Alman Üniversitesinde okumanın bu noktada kendilerinin işlerini çok kolaylaştırdığını söylüyorlar.

Mezun olduktan sonra akademik faaliyetler için yurt dışına gitmek de oldukça talep edilen ve farklı programlar aracılığıyla fırsatlar sunan bir durum. DAAD (Alman Eğitim Değişim Servisi), YÖK, TEV gibi kurumların destekleri ile yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmak da kariyer tercihleri arasında olabilir.

Türk-Alman Üniversitesi’nde öğrenciyken birden fazla ücretsiz olarak Almanya’ya yaz okuluna gitme fırsatı oluyor. Bu durum yurt dışında kariyer yapmanın bir provası gibi görülüp, karar aşamasında da etkili olabilir. Değişim programları (Erasmus+ vs.) ve yurt dışı staj programları ile de yurtdışında kariyer yapmanın ilk adımları Türk-Alman Üniversitesi’nde atılabilir.

Mezunlar Derneği bana ne sağlar?

Türk-Alman Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ni 2019’da kurduk ve henüz çok yeni bir oluşum. Fakat biz yönetim kurulu ve çeşitli komisyonlarımızla bir, beş ve on yıllık planlarımızı yaptık. Mezunlarımızı kariyer yolunda olabildiğince desteklemek, yollarına çıkan engelleri aşmalarında destek olmak öncül amaçlarımızdan. Güçlü bir mezun ağı oluşturarak, mezunlar arasında dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu yazıyı okuyan henüz bir aday öğrenci iseniz, siz mezun olurken mezunlar derneği üyelerimiz sizin elinizden tutarak kariyerinizde size eşlik edecek. Kitle üniversitesi olmamamızın da bir iyi sonucu olarak, her mezunun birbirini tanıma ve birbiriyle sıkı ilişkiler kurma imkânı var. Bundan dolayı, biz mezunlar derneği olarak mezunların gücüne inanıyoruz ve eski mezunların yeni mezunları desteklemesiyle hep birlikte daha iyiye ulaşacağımıza inanıyoruz.

Henüz lisans öğrencisiyken, mezunlar derneği aracılığıyla öğrenci, eski mezunlar tarafından mezuniyet sonrası hayata hazırlanacak ve mentorluk ve koçluk sistemleri yardımıyla rakiplerine göre iş hayatına daha hazır bir halde mezun olacak.

Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olmanın dezavantajları?

Türk-Alman Üniversitesi’nden mezun olmanın avantajları olduğu gibi elbette diğer üniversitelere göre dezavantajları da var. Öncelikle işe başladığınızda herkese üniversitenizin var olduğunu ve bir devlet üniversitesi olduğunu anlatmanız gerekebilecek. Çünkü partner Alman şirketlerini hariç tutarak, üniversitemizin henüz çok bilinmediğini söylemek yanlış olmaz. Fakat günden güne üniversitenin bilinirliği ve popülerliği artmakta, dolayısıyla bu sıkıntı da pek yakında ortadan kalkmış olacaktır.

Öğrencilik hayatını istediğiniz kadar dolu dolu geçiremeyebilirsiniz. Üniversitemizde sosyal imkanlar diğer üniversitelere göre biraz az kalıyor. Buna rağmen kulüp sayısı, yapılan aktiviteler, sosyal faaliyetler günden güne artıyor. Siz de öğrenci olursanız, henüz üniversitede bulunmayan herhangi bir sosyal faaliyet konusunda öncülük yapma fırsatı da bulabilirsiniz. Sinema, müzik, tiyatro, dans gibi sosyal kulüpler yeterince aktif çalışmakta ve sene içinde az da olsa festival ve konserler olabilmekte, fakat başta da dediğim gibi kitle üniversiteleri ile karşılaştırıldığında bu sayı size hiç yeterli gelmeyebilir.

Öğrenci iken ulaşım ve barınma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ulaşım imkanları günden güne artsa da hala yeterli sayıya ulaşmış değil. Barınma konusunda da yakında üniversitenin yurt inşaatlarına başlanması bekleniyor.

Son olarak; Türk-Alman Üniversitesi ile ilgili olarak bildiğim kadarıyla size bir şeyler aktarmaya çalıştım. Eksik ya da hatalı olduğum kısımlar olabilir, bununla ilgili şimdiden affınızı rica ediyorum. Üniversitemizle ilgili olarak resmi websitesi olan tau.edu.tr‘den, okul ile ilgili özel basın organı olan tauhaber.com’dan ve mezunlar derneğimizle ilgili olarak da taumed.org.tr‘den bilgi alabilirsiniz. Bana istediğiniz zaman ulaşıp soru sorabilirsiniz. Türk-Alman Üniversitesi’nde ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle.

Bu sayfayı oylayın!

258 puan
Olumlu Olumsuz
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
Bildir
1 Yorum
En Yeni
En Eski En Çok Oylanan
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Ayfer terzi

Merhabalar burak bey benim kızım başka fak müh ve özelde hukuk okuma imkanı var bu fak iktisat bölümü tuyuyor sizce burayı mı tercih etmeli