AR-GE Mühendisi Olmak

0
2933
AR-GE Mühendisi olmak

Kariyeriniz ve geleceğiniz için alternatif arayışlar içerisinde misiniz? Etrafınızdan mühendislik eğitimi almanız için pek çok yönlendirme alıyor fakat siz mühendislik eğitimi alınca tam olarak ne gibi fırsatlarınız olacağıyla ilgili kararsızlık mı yaşıyorsunuz? Bu ihtiyaçlarınızdan yola çıkarak size mühendislik eğitimi aldıktan sonra seçebileceğiniz değişik kariyer yollarından birini anlatacağım: “AR-GE Mühendisi olmak.”

Nedir bu AR-GE Mühendisi? AR-GE Mühendisi olmak için fırsatların karşımıza çıkma ihtimali ne yaparsak artar? AR-GE Mühendisi olmak için ne gibi mesleki ve teknik yeterlilikler/yetkinlikler gerekir? Bu kariyer yolunda başarılı olmak için kişiliğinizdeki eğilimleriniz ya da davranışsal olarak kendinizi şekillendirmeniz size nasıl fayda sağlayabilir, gelin beraber inceleyelim.

Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri
Ertan Sinan Şahin TYT Fizik Denemeleri

AR-GE mühendisi nedir?

AR-GE mühendisi temel olarak yeni ürünler geliştirir, piyasadaki ürünlerin nasıl performans gösterdiklerini araştırır, var olan ürünleri tekrar tasarlar, var olan ürün kavramlarıyla ilgili araştırma ve test yapar. Kısacası inovatif (yenilikçi) bir ürün oluşturuncaya kadar projeler için fikirler geliştirir, yönetir ve/veya yönlendirir. Diğer bir deyişle “araştırma” ve “geliştirme” kelimelerinin kısaltılmalarının bir araya gelmesi ile oluşturulmuş adına uygun olarak araştırmanın ve geliştirmenin bir araya geldiği bir meslektir.

Kimler AR-GE mühendisi olmalı?

Mesleğin kökeninde de yer aldığı üzere AR-GE Mühendisi olarak çalışmalarını sürdürecek olan kişilerden öncelikle ve mutlaka araştırma yapmayı sevmesi beklenir. Bunun için neredeyse olmazsa olmaz bir konu; karşı konulamaz bir merak duygusunun olması gerekliliğidir. Kişi etrafında olan biten durumlara karşı limitsiz bir meraklı olma durumu içerisindeyse ve özellikle bu merakını doğadaki ve kendi dünyasındaki her şeyde bir neden sonuç ilişkisine bağlamaya çalışarak anlamlandırmaya çalışıyorsa yani kendisine pek çok konuyla ilgili alternatif sorular soruyor ve bunları hayatıyla ilgili bir problem haline getirerek var gücüyle bildiği, edindiği tüm bilgilerle bu problemleri çözüme kavuşturmaya çalışıyorsa bu meslek seçimi kendisine oldukça uygun olabilir.

AR-GE mühendisi ne iş yapar?

Kişinin araştırma yapmayı sevmesinin temel alınması gereken bu meslek dalında daha sonrasında eklenmesi gerekenler ise şu şekilde devam etmektedir:

 • Bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek,
 • Hangi araç, yöntem ve kaynaklar kullanılarak bu bilgilere ulaşabileceğini fark etmek
 • Ulaşılan bilimsel çalışmaların faaliyet alanı için nasıl sadeleştirilerek işlevsel hale getirilebileceğini bilmek

Bilgiye ulaşma araçlarına doğru ve faydalı olarak ulaştıktan ve araştırmaları nitelikli bir form haline getirebildikten sonra işin geliştirme kısmıyla ilgili kişinin kendisine daha farklı sorumluluklar düşmektedir: çalışılacak faaliyet alanı, konu, ürün ya da proje için derinleşmek, derinleşerek geliştirmek.

Bunun için de araştırmaya daha fazla zaman ayırmak gerekmektedir. Daha önce araştırmayı sevmenin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim değil mi(?)

AR-GE mühendisleri, olası bir ürün için öncelikle bilim dünyasında ne gibi çalışmalar yapıldığını incelemek ve araştırmakla işine başlar. Bilimsel ve teknolojik bilgiye en hızlı ulaşabilen, eleştirel düşünme becerisiyle bu zengin bilim ve teknoloji dünyasından doğru kaynakları süzebilen kişinin bundan sonra yapması gereken ise teorik bilgilerini yüzeysel bırakmamak, derinleşebilmek için uzmanlaşmak, uzmanlaşabilmek için de mesleki olarak derinleşmeyi seçmesi gerekmektedir.

Uzmanlaşma ve derinleşme süreci için AR-GE mühendisleri yüksek öğrenim kurumlarının akademik çalışmalarını yayınladıkları platformlara yönelirler. Literatürde ne gibi bilimsel yayınlar yapıldığını incelerler. Ne gibi çalışmalardan nasıl sonuçlar elde edildiği gibi konularda pek çok basılı ya da dijital kaynaktan okumaya ve bilgi toplamaya çalışırlar.

Bilgi birikimi yeterli bir seviyeye geldikten sonra marketin/pazarın endüstri ve sektörlerin araştırmasını yapmaya başlarlar. Kendi çalışma zamanlarına gelininceye kadar kimler ne gibi çalışmalar yapmışlar, nasıl çalışarak o çalışmaları nihai hale getirmişler, bunları yaparken hangi malzemelerden yararlanmışlar, bu malzeme ve ürünler hangi üretim metotları kullanılarak nihai hale getirilmiş gibi konular üzerinde dururlar.

Bu çalışmalar sayesinde AR-GE mühendisleri kendi çalışmalarında neyi daha farklı yapabileceklerini soru haline getirerek geliştirme çalışmaları yapmaya çalışırlar. Tüm bunlara bağlı olarak da daha ilerici, işlevsel, verimli ve özgün bir bilimsel çalışmayı ürün ya da proje haline getirerek toplumsal bir probleme ve ihtiyaca çözüm üretirler.

AR-GE mühendisi olmak için hangi bölümlerden mezun olmak gerekir?

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği gibi pek çok mühendislik eğitimini alarak olunabileceği gibi Fizik, Kimya, Biyoloji gibi temel bilimler okuyarak da edinebileceğiniz mesleklerden biridir “AR-GE Mühendisliği”.

Bir AR-GE mühendisi olmak için kendimi nasıl geliştirebilirim?

Günümüzde ülkemizde ve dünyada bu meslek dalının aktif olarak çalıştığı sektörler ağırlıklı olarak şunlar:

 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Enerji,
 • Gıda,
 • Otomotiv,
 • Havacılık ve Savunma,
 • Kimya,
 • Bilişim,
 • Telekomünikasyon,
 • Tekstil

Birbirlerinden farklı disiplinlerden yararlanan bu sektörlerde bir AR-GE mühendisinden beklenen teknik donanımlar da değişiklik göstermektedir.

Bu yüzden eğer meslek olarak AR-GE mühendisi olmaya karar verdiyseniz ilginiz beceriniz ve yeteneklerinize göre çalışmayı daha çok sevebileceğiniz bir mühendislik ve/veya temel bilimler branşını okumayı seçmelisiniz. Ayrıca çalışmayı isteyebileceğiniz sektörler hakkında da fikir sahibi olmanız önem arz etmektedir. Hatta potansiyel bir AR-GE mühendisi olarak sektörlerin beklentilerinin neler olabileceğine yönelik olarak kendinizi sürekli güncel tutmanız ve geliştirmeniz pek çok AR-GE mühendisinin çalıştığı kurumun beklediği bir şey.

Bu sebeplerle lisans eğitimlerinde özellikle mühendislik eğitimi alan kişilere teorik bilgilerini pratik/uygulamalı olarak kullanma fırsatı yakalayabilmeleri için zorunlu yaz stajları fırsatı tanınır. Bu yaz stajları fırsatlarınızı özellikle merak ettiğiniz ya da ileride kendinizi çalışıyor olarak görmek istediğiniz kurum ve kuruluşlara göre seçmek akıllıca olur. Bu şekilde AR-GE mühendisi olmak için avantajlı bir konuma gelme fırsatı yakalıyorsunuz demektir.

Staj gibi iş dünyası ile temas ettiğiniz sürelerce ne gibi teknik ve davranışsal gereksinimler beklenildiğini anlamak, kendi yetkinliklerinizin neler olduğunu fark etmek ya da daha geride kalan becerilerinizi geliştirmek adına fırsat yakalayabilirsiniz.

Üniversitede hocalarınız akademik ödev ve proje çalışmalarınızı grup çalışması olarak ortaya çıkarmanızı bekler. Bu durum da aslında bir AR-GE mühendisinin olmazsa olmaz, kaçınılmaz çalışma modelinin ekip çalışması olduğu gerçeğine dayanır.

İyi bir AR-GE mühendisinden araştırma ve geliştirme becerilerinin yanı sıra sorgulama, meraklı olma, analitik ve üç boyutlu düşünebilme, anlamlı ilişkiler kurabilme, ilerici ve dinamik olma, organize olabilme gibi konular hassasiyetle beklenir. Aslında tüm kabiliyetlerini bir ekiple birlikte yürütebilmesi, bireysellikten ziyade grup içinde uyumlu bir şekilde tüm bunları yapabilmesi ve çalışabilmesi beklenmektedir.

Grup çalışmasının önemi sebebiyle lisans bitirme projelerinde sadece inovatif ve yaratıcı olan çalışmalar değil, ekibin ruhuyla, iş birliği içinde, uyumlu bir ekibin ortaya çıkardığı projeler de daha iyi ya da daha başarılı olarak değerlendirilir.

AR-GE mühendisi olmak isteyenler, kendisini bireysel olarak teknik ve davranışsal bağlamda donatmalı, bilimsel çalışma gerektiren mesleklerin birikerek kümülatif olarak ilerlediği gerçeğini de unutmadan ortak bir şekilde ekip ve takımlarla çalışması gerekeceğini unutmadan bu alanı seçmeye karar vermelidir.

AR-GE mühendisleri işe alınırken nelere dikkat ediliyor?

AR-GE mühendisi olmak için bir kurum ile görüştüğünüzde ekip çalışmalarındaki süreci ne kadar iyi organize edebildiğiniz dikkati çekecektir.  Staj yapma fırsatı yakaladığınız kurumlarla başvurduğunuz sektörün örtüşüp örtüşmediği hesaba katılacaktır. Teorik olarak kendinizi zenginleştirmiş olmanız, uzmanlaşmanız, farklı ekiplerle sorumluluklarınızı organize edebilip edemediğiniz, iletişiminizi beslemek için ne gibi farklı sosyal etkinliklerde bulunmuş olduğunuz da potansiyel bir AR-GE mühendisi olarak değerlendirileceğiniz noktalar olacak.

Bu değerlendirmelerle Bir AR-GE mühendisinin işe alımında bazı sorulara yanıt aranıyor:

Kariyer hayatında karşı karşıya kalacağı durumlarla nasıl mücadele edecek?

Neden-sonuç ilişkisini nasıl temellendirir?

Çözüm odaklı mıdır?

Etrafındakilerle doğru şekilde iletişim kurabilir mi?

Hayatını ve hedeflerini organize edebiliyor mu?

Fark yaratabilecek bir yenilikçi mi?

AR-GE mühendisi olmak ya da olmamak…

Mesleğimizin ne olacağına karar vermek önemli ve kıymetli bir karar. Bu kararı sadece kendi karar ve seçimlerinizle mümkün kılabileceğinizi hatırlatırım. Meslek seçimi gibi hayatla ilgili önemli kararlarda kafa yormak gerekiyor ancak bu da tek başına yetmiyor. Kendinizi daha iyi tanımaya ve keşfetmeye çalışmalısınız. Daha yetenekli olduğunuzu düşündüğünüz özelliklerinize yönelmelisiniz. Geliştirilmesi gerektiğine inandığınız kişisel özelliklerinize dair adımlar attıkça farkındalıklarınız artacak ve kendi dünyanızı değiştirmeniz mümkün olacaktır. Dünyayı değiştirmenin tek yolu AR-GE mühendisi olmak değil. Sevdiğiniz, ilgi ile yaptığınız her iş özgün katkılar sunabileceğiniz fırsatlar sunacaktır. Özgün ve mutlu olacağınız, kendinize en uygun mesleği seçebilmeniz dileğiyle…

Bu sayfayı oylayın!

AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
AYT Fizik Denemeleri ÇIKTI!
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör